Certificering

Werken met hardware: veilig en professioneel

Het reinigen van werkplekapparatuurserverruimtes en datarooms is specialistisch werk dat niet onder het takenpakket van reguliere schoonmaakmedewerkers valt. De Arbowet en ook steeds meer verzekeringsmaatschappijen stellen dat elektrische installaties en apparatuur veilig moeten zijn en dat werkzaamheden met of aan deze installaties veilig moeten worden uitgevoerd.

THP hecht heel veel waarde aan het hebben van voldoende kennis en kunde op het gebied van professioneel reinigen van werkplekapparatuur. Vandaar dat onze medewerkers continu bezig zijn met het up-to-date houden en verbeteren van hun kennis. Als basis geldt dat zij een specialistische opleiding hebben gevolgd en dat zij de vereiste certificeringen hebben behaal.

THP is certificaathouder van:

NEN 3140 (verstrekt door Ingenium B.V.)

Dit certificaat staat voor keuring en inspectie van zwakstroominstallaties. Het volgen van NEN 3140 richtlijn is de best mogelijke manier om hieraan te voldoen. In deze norm zijn de veiligheidseisen vastgelegd voor gebruik van, het werken aan of in de nabijheid van elektrische installaties en apparatuur zoals computers, faxen en printers.

Basis training ESD (verstrekt door InterFour B.V.)

Dit staat voor Electro Static Discharge en is bedoeld om mensen veilig om te laten gaan met elektronische lading.

Basisveiligheid VCA (verstrekt door INTRON)

Dit staat voor Veiligheid-, gezondheid- en milieu-Checklist Aannemers en is bedoeld om mensen veiliger te laten werken en het aantal ongevallen te verminderen.

Cleanroom training klasse 5 t/m 9 conform ISO 14644-1 (verstrekt door Consultancy Second Opinion)

Het betreft een certificaat voor werken, gedrag en reinigen in cleamrooms.

Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) Trede 3 (verstrekt door PSO- Nederland)

THP levert op een duurzame wijze een bovengemiddelde bijdrage op het gebied van sociaal ondernemen. Uit de onafhankelijke toetsing door een Certificerende Instelling blijkt dat THP ook op een kwalitatief goede wijze werkgelegenheid biedt aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en bij voorkeur samenwerkt met organisaties die dit ook doen of nastreven.

MVO – milieubeleidspunten van THP (getoetst door Kleemans Organiatieadvies)

Het motto van THP is dat iedereen een schone werkplek verdient. Het kantoor is volgens het cradle-to-cradle-principe ingericht en wij maken gebruik van automatische verlichting bij aan- en afwezigheid. Hemelwaterafvoer vindt plaats middels een door ons pand stromende beek. Warmte wordt hergebruikt en er zijn ecologische isolatiematerialen toegepast. THP werkt uitsluitend met 100% ecologische schoonmaakmiddelen. Op deze wijze verzekeren wij ons van het door de keten heen verankeren van de duurzaamheid en kwaliteit. We hebben bewust gekozen voor een milieuvriendelijk wagenpark dat voorzien is van energielabel A.

?