Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Binnen THP CLEAN PROFESSIONALS® heeft het onderwerp Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) veel prioriteit. Continu kijken wij naar onze middelen, mensen en zijn wij ons aan het verdiepen in nieuwe modellen om circulair te ondernemen.

Social Return

Binnen THP vinden wij het meer dan vanzelfsprekend om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te helpen. Niet iedereen heeft het op dezelfde manier getroffen, maar als iemand gemotiveerd is, willen wij die persoon een kans geven en helpen bij zijn of haar ontwikkeling. Sinds 2001 werken wij samen met Scalabor te Arnhem, om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar een zo regulier mogelijke arbeidsplaats te leiden. Op dit moment hebben wij 12,8% van ons personeelsbestand via Scalabor bij ons aan het werk. Bij wederzijdse interesse nemen wij de medewerkers van Scalabor in vast dienstverband binnen ons bedrijf. Sinds 2014 hebben wij ook daadwerkelijk een medewerker vanuit Scalabor in vast dienstverband aangenomen.

Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO)  

Om onze activiteiten op het gebied van sociaal ondernemen vast te leggen, maken wij gebruik van de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO). Dit is een landelijk meetinstrument én keurmerk dat de mate van socialer ondernemen objectief zichtbaar maakt. In februari 2019 hebben wij de hoogst haalbare Trede (Trede 3) bereikt. Meer informatie leest u hier.

Milieu

Als bedrijf werken wij aan een schone omgeving. Letterlijk én figuurlijk. Bij de realisatie van ons kantoor is nadrukkelijk gewerkt volgens het cradle-to-cradle-principe en maken wij gebruik van automatische verlichting bij aan- en afwezigheid. Hemelwaterafvoer vindt plaats middels een door ons pand stromende beek. Warmte wordt hergebruikt en er zijn ecologische isolatiematerialen toegepast. Op ons kantoorgebouw zijn 155 zonnepanelen geplaatst om onze energieverbruik terug te winnen. Tijdens de uitvoering van de reinigingswerkzaamheden zetten wij Biobased schoonmaakmiddelen in. Ons wagenpark bestaat park uit hybride voertuigen en uit elektrische voertuigen.

Circulariteit

In september 2017 hebben wij deelgenomen aan de Circular Economy Challenge van Rabobank, KPMG en MVO Nederland. Daarnaast hebben wij een project uitgevoerd in samenwerking met de Minor Circulaire Economie van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Als marktleider in ICT-reiniging willen wij de grote afvalstroom van werkplekapparatuur in Nederland reduceren en de CO2 uitstoot verminderen. Dit door werkplekapparatuur periodiek te onderhouden en daarmee de levensduur te verlengen. Daarnaast zijn wij inzamelpartner van Wecycle geworden om afgedankte werkplekapparatuur op een verantwoorde wijze te recyclen.

?