Wat is de ISO 14644-1 voor datacenters?

15 april 2019

De geschiedenis van cleanrooms

Tijdens de grote technologische ontwikkelingen in de 20ste eeuw, zowel in de oorlog als in de ziekenhuizen, ontstond het concept van de cleanroom. Bij de ontwikkeling van wapens in Engeland en Amerika wilden de fabrikanten een wapen maken dat betrouwbaar was. Daarom moest de omgeving waarin het gemaakt werd zo schoon mogelijk zijn. Ook tijdens het opereren van patiënten moest de ruimte zo steriel mogelijk zijn om ontstekingen te voorkomen. Dit was en is nog steeds één van de hoogste prioriteiten.

Door naar 2019

Als we doorspoelen naar 2019 zien we dat cleanrooms nog altijd gebruikt worden. Niet alleen voor wapens en ziekenhuizen, maar voor honderden andere praktijken zoals tandartsen, laboratoria en technologische fabrikanten. Vooral bij technologische bedrijven zoals ASML wordt er gelet op de deeltjes die in de lucht rondzweven. ASML is een Nederlands hightechbedrijf en de belangrijkste leverancier van machines voor de halfgeleiderindustrie, in het bijzonder steppers en scanners, die worden gebruikt bij het maken van chips. Als er ook maar een klein deeltje op een kwetsbaar deel van de machine belandt, kan dat ervoor zorgen dat het hele product niet meer werkt. In een miljoenenindustrie is dat een groot risico.

ISO 14644-1 voor toegestane hoeveelheid deeltjes

Om vast te leggen welke concentratie van deeltjes in de lucht een gevaar vormt voor de producten of patiënten in de ruimte, is de ISO 14644-1 norm opgesteld. Deze ISO-norm is opgedeeld in 9 klassen. Hoe lager de klasse, hoe minder deeltjes er in de lucht aanwezig mogen zijn (zie de tabel hieronder).

Een datacenter is ook een cleanroom

In feite is een datacenter ook een cleanroom. Er staan belangrijke apparaten die gevoelig zijn voor deeltjes. Om er zeker van te zijn dat er niet te veel schadelijke stoffen in het datacenter rondzweven (en zo in de servers belanden) houden wereldwijd veel bedrijven al ISO-normen aan.

Deze ISO-normtransitie van cleanrooms naar datacenters is in Nederland relatief nieuw. Nog maar weinig bedrijven passen de juiste technieken toe om een veilige ISO-waarde te handhaven. Dit is waarom THP zich heeft gespecialiseerd in datacenter onderhoud én in het verminderen van de deeltjes in de lucht tot een veilige ISO-norm: ISO 14644-1 klasse 8. Dit is internationaal de juiste inschaling van een datacenter.

Delen: